Lamb and Goat

$12.99/lb. Avg. 1 lb.
$15.99/lb. Avg. 1 lb.
$12.99/lb. Avg. 6 lb.

Goat Loin Chops

packaged 2 chops per package
$16.99/lb. Avg. 0 oz.

Goat Rib Chops

packaged 2 chops per package
$20.99/lb. Avg. 12 oz.
$12.99/lb. Avg. 3.5 lb.
$12.99/lb. Avg. 1 lb.

Lamb Crown Roast

2 Center Cut Lamb Ribs, Frenched and Tied
$32.99/lb. Avg. 3 lb.
$12.99/lb. Avg. 1 lb.
$1.99/lb. Avg. 8 oz.
$12.99/lb. Avg. 1 lb.
$10.99/lb. Avg. 8 lb.
$13.99/lb. Avg. 6 lb.

Lamb Loin Chops

packaged 2 chops per package
$16.99/lb. Avg. 12 oz.

Lamb Rib Chops

packaged 2 chops per package
$19.99/lb. Avg. 1 lb.

Lamb Shanks, Bone In

packaged 1 per package
$9.99/lb. Avg. 1 lb.
$10.99/lb. Avg. 1 lb.